Ilaty durmuş taýdan goramak ulgamyny sanlylaşdyrmagyň mümkinçilikleri
TÖ 05.00.1651
Ykdysadyýet
19.07.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty, Hümmäyew  K. 
Türkmenistanyň arbitraž  iş  ýörediş kanunçylygynyň  halkara hukuk  kadalary bilen utgaşdyrylyşy
TÖ 04.00.1650
Ýuridiki ylymlary
18.07.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň döwlet hukuk we demokratiýa instituty, Açilow  J.
Maýa goýum  taslamalaryny sanly ykdysadyýetiniň üsti bilen seljermek we netijeliligini kesgitlemek
TB  05.00.1649
Ykdysadyýet
17.07.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty, Amanow Ç.
Bazar  ykdysadyýeti şertlerinde oba hojalyk kärhanalaryny karzlaşdyrmagyň kämilleşdirilmegi
TÖ  05.00.1648
Ykdysadyýet
17.07.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty, Hajyýew  B.
Gazgeçirijileri poslamadan goramagyň usullaryny kämilleşdirmek
TB  12.00.1647
Tehniki ylymlary
17.07.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Halkara nebit we gaz  uniwesiteti, Orazgulyýew  D.
Türkmenistanda  elektron söwda salgyt salmaklygy kämilleşdirmek
TÖ 05.00.1646
Ykdysadyýet
17.07.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty, Hemraýew D.
Türkmenistanyň  Orta Gündogar  ýürtlary bilen hyzmatdaşlygy
TÖ 01 00 1645
Taryh ylymlary
17.07.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh  we arheologiýa instituty, Gurbangeldyýew  J.
Türkmen we iňlis dillerinde bilime degişli sözleriň ulanylyş aýratynlyklary
TB 02.00.1644
Filologiýa ylymlary
16.07.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
D. Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty, Baýramgulyýewa M.
Iňlis dili öwredilende sanly bilim tehnologiýalarynyň toplumlaýyn  ulanylyşy
TB 02.00.1643
Filologiýa ylymlary
16.07.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
D. Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty, Gurbanmämmedowa G.
Nefroblastomaly näsag çagalaryň keseliniň anyklanylyşyny we bejergisini gowulandyrmak ýollary
TB 16.00.1642
Medisina ylymlary
16.07.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Onkologiýa ylmykliniki merkezi, Hojaniýazow  S.
« 218 219 220 221 222 223 »