Türkmen diliniň syýahatçylyk leksikasy
TÖ 02. 00. 1661
Filologiýa ylymlary
26.09.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil edebiýat we milli golýazmalar instituty, Bäşimowa Ü.
Alyşir  Nowaýynyň «MizanulÖwzan» eseriniň edebiýat nazaryýetindäki orny we tekstologik derňewi
TB  02.00.1660
Filologiýa ylymlary
16.09.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil edebiýat we milli golýazmalar instituty, Tuwakow  N.
Allaeddin Keýkubat I döwrüniň syýasaty  we ykdysadyýeti
TB  01.00.1659
Taryh ylymlary
16.09.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil edebiýat we milli golýazmalar instituty, Ataşowa N.
Halk döredijiliginde ertekiçilik däbiniň ýordumlarynyň umumylyklary we milli aýratynlyklary (Türki  dilli halklarynyň mysalynda)
TB  02.00.1658
Filologiýa ylymlary
16.09.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil edebiýat we milli golýazmalar instituty, Myradowa  M.
Gazet dilinde edebi söz ulanyşyň meseleleri
TB  02.00.1657
Filologiýa ylymlary
16.09.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil edebiýat we milli golýazmalar instituty, Göklenow R.
Harby talyplara daşary ýurt dili öwredilende ahlak terbiýesiniň berlişi
TB  02.00.1656
Filologiýa ylymlary
16.09.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty, Allaberdiýewa  G.
Ýokary okuw mekdeplerinde iňlis dili öwredilende ýazuwy pikir ýöretme serişdesi hökmünde ulanmak
TÖ 02.00.1655
Filologiýa ylymlary
16.09.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty, Rahmanowa  J.
Publisistik eserleri türkmen dilinden iňlis diline terjime etmegiň aýratynlyklary
TÖ 02.00.1654
Filologiýa ylymlary
10.09.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty, Geldiýewa M.
Türkmen nakyllarynyň rus diline terjime edilişiniň aýratynlyklary
TB 02.00.1653
Filologiýa ylymlary
30.08.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty, Agaýewa M
Energiýanyň alternatiw çeşmelerini nebitgeçirijilerde ulanmagyň ylmy esaslary
TÖ 12.00.1652
Tehniki ylymlary
19.07.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Halkara nebit we gaz uniwersiteti, Azimow E.
« 217 218 219 220 221 222 223 »