YLMY-KÖPÇÜLIKLEÝIN ŽURNAL, №4, 2023

MAZMUNY

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ITŞYNASLARYNA, OLARYŇ JANKÖÝERLERINE WE MÄHRIBAN HALKYNA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOWYŇ TÜRKMEN HALKYNA TÄZE ÝYL GUTLAGY

ÇŽAO SÝAOSZÝA (Hytaý)  
MAGTYMGULYNYŇ DANALYGY WE BEÝIKLIGI ÇYN-MAÇYNA ÝETDI

J. GURBANGELDIÝEW (Türkmenistan) 
SOLTAN SANJARYŇ SYÝASY-DIPLOMATIK ÝÖRELGELERINIŇ BINÝATLYK ÄHMIÝETI

A. MÄMMETJUMAÝEW (Türkmenistan)  
TÜRKMEN HALK DÖREDIJILIGINDE «ZÖHRE-TAHYR» ÝORDUMY

O. EKÄÝEW, A. GURBANNAZAROWA (Türkmenistan)  
TÜRKMENLERIŇ DURMUŞYNDA ETNOGRAFIK DÄP-DESSURLAR

G. AMANGULYÝEWA (Türkmenistan) 
TÜRKMEN SOPUÇYLYK EDEBIÝATY WE HOJA AHMET ÝASAWY

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ JEMGYÝETÇILIK, YLMY WE MEDENI DURMUŞYNYŇ WAKALARYNA SYN
(oktýabr-dekabr)