YLMY-KÖPÇÜLIKLEÝIN ŽURNAL, №3, 2023

MAZMUNY

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ MEKDEP OKUWÇYLARYNA, TALYP ÝAŞLARYNA, MUGALLYMLARYNA WE BILIM IŞGÄRLERINE

DUTARÇY BAGŞY-SAZANDALARYŇ ARASYNDA GEÇIRILÝÄN  «ÇALSANA, BAGŞY!» BÄSLEŞIGINIŇ JEMLEÝJI TAPGYRYNA GATNAŞYJYLARA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

S. SAGLAM (Türkiýe) 
«PÄHIM-PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY»

A.BABAÝEW (Türkmenistan) 
GÜNORTA TÜRKMENISTANDA РARNLARYŇ IRKI DÖWLETI

A. BERDIÝEW (Türkmenistan)  
HORASAN-HOREZM KERWEN ÝOLY

E. ÇARYÝEWA (Türkmenistan)  
MAHMYT KAŞGARLYNYŇ SÖZLÜGINDE NAKYLLAR

G. TAGANDURDYÝEWA (Türkmenistan)
MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DÖREDIJILIGINIŇ EDEBI ÇEŞMELERI

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ JEMGYÝETÇILIK, YLMY WE MEDENI DURMUŞYNYŇ WAKALARYNA SYN
(iýul-sentýabr)