YLMY-KÖPÇÜLIKLEÝIN ŽURNAL, №1, 2022

MAZMUNY

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ENELERINE, ÄHLI GELIN-GYZLARYNA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

Z. JUMAGULYÝEWA (Türkmenistan)
TÜRKMEN HALK SAZYNDA MUKAM ŽANRY

H. DURDYÝEW (Türkmenistan)
GARAŞSYZLYK DÖWRÜNDE TÜRKMEN DILINIŇ DÜÝPLI ÖWRENILIŞI

S. GARATAÝEW (Türkmenistan)
FILOSOFIKI DÜNÝÄ GARAÝŞYŇ ÇEPER AŇDAKY BEÝANY

O. EKÄÝEW, P. DURDYGYLYJOW (Türkmenistan)
TAHYRYLAR DÖWLETINDE EKERANÇYLYGYŇ ÖSMEGI

G. HANGELDIÝEWA (Türkmenistan)
TÜRKMENLERIŇ KEÇE SUNGATY

GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ JEMGYÝETÇILIK, YLMY WE MEDENI DURMUŞYNYŇ WAKALARYNA SYN
(ýanwar-mart)

«MIRAS» YLMY KÖPÇÜLIKLEÝIN ŽURNALYNYŇ 2021-NJI ÝYLDAKY SANLARYNYŇ MAZMUNY