Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
  

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


MAZMUNY "Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

  1. Nuralyýew D, Şa Şahyryň "Türkmenistan – bagtym meniň" şadiwany söz sungatynyň täze basgançagydyr
  2. Ödekow Ö.A., Durdyýew H. Altyn asyrda nebit-gaz toplumynyň geljekki ösüş ugurlary.
  3. Çopanow B.R., Aýmetow Ç.R. Türkmenistanyň nebit-gaz senagatynyň ösüşi we geljegi üçin ylmy-barlag hem taslama işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmakda täze tilsimatlaryň ähmiýeti
  4. Akmämmedovv A. Nebitgaz ýataklaryny özleşdirmekde geçirilýän ylmy-inžener we taslama işleri
  5. Durdyýew S.M., Kamalowa L. Maldarçylykda we lukmançylykda selen mikroelementiniň ulanylyşynyň ähmiýeti
  6. Akmämmedowa G.A. Towukşjkilli guşlary emeli şertlerde köpeltmek meselesinde ýumurtgalaryň bioalamatlarym öwrenmekligiň ähmiýeti
  7. Myradow J. Oba hojalyk önimlerini gaýtadan işleýän desgasynyň ýylylyk hasaby
  8. Gurbanmyradow G. Ýokarky atmosferada natriniň gatnaşmagyndaky ýagtylyk bilen bolup geçýän himiki täsirleşmeler

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy