Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Baş sahypaYlymlar akademiýasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ýaz  Atgarma
RSS 

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Mazmuny

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň Ilkinji we Ömürlik Prezidenti, eziz Serdarymyz Baky Beýik Saparmurat Türkmenbaşy!
– 3-4 s.

Ýazlyýew Ç.
Taryhy döwürleşdirmegiň Beýik Saparmurat Türkmenbaşy nusgasy.
– 5-11 s.

Basarow B.
Beýik Saparmurat Türkmenbaşynyň döwleti dolandyrmagyň jemagat agzasyny kemala getirmek taglymaty.
– 12-20 s.

Hojaýew B.
Türkmen dilinde bir tipli çylşyrymly doldurgyç eýerjeňli goşma sözlem.
– 21-26 s.

Kurambaýewa G.
Özbek şahyry Mirtemiriň döredijiliginde Magtymguly mowzugy.
– 27-32 s.

Ödekow Ö.A., Kurganskaýa E.W., Baýramow A.B., Sahadowa T.
Nebit-gazlylygyna baha bermek üçin Guşgy zolagynyň mezozoý toplumlarynyň uglewodorod flýidleriniň düzümini öwrenmek.
– 33-36 s.

Beýik Saparmurat Türkmenbaşy eýýamynyň ylmy çäreleriniň senenamasy.
– 37-39 s.

«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnalynda 2003-nji ýylda çap edilen makalalaryň sanawy.
– 40-46 s.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy