Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


science_03_2009.pdf

MAZMUNY

 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde sözlän sözi
 • Ylym ösüşleriň özenidir
 • Bekiýew D.G. Türkmenistanda karz gatnaşyklaryny kämilleşdirmegiň käbir meseleleri
 • Çommadow O. Türkmen diliniň ýazuwdan öňki taryhyny öwrenmek
 • Tugyýew Ç. Türkmen edebiýatyny öwrenmekde P.Skosyrewiň we beýleki rus edebiýatşynaslarynyň hyzmatlary
 • Kolbaýewa L. Gimnastika sportuna seçip almanyň we ugrukdyrmanyň usullary
 • Gurbanowa J. Nury Halmämmedowyň kamera-instrumental döredijiligi
 • Rustamow I.G., Ymamgulyýew B.R., Kepbanow P.A. Türkmenistanyň dag sebitlerindäki pürli we ýaprakly agaç jynslaryndan durýan tokaýlaryň häzirki zaman ýagdaýy we olary gorap saklamakda alnyp barylmaly çäreler
 • Bäşimow G.O., Ataýewa G.S., Durdymyradow A.A., Baýramow A.J. Submukoz wagotomiýanyň aşgazanyň sekretor işine edýän täsiri
 • Grafowa W., Garaýew G. Demirýol ulgamynyň işgärleriniň saglyk ýagdaýyny biologiki ýaşy kesgitlemek usuly bilen öwrenmek
 • Ýowjanow H., Akyýewa Ş., Berkeliýewa L. Fosfor dökünleri önümçiliginiň akyndy suwlaryny ftorid we fosfat ionlaryndan arassalamak
 • Aşyrow S. Üçnokatly gyra meselesini çözmegiň käbir usuly barada
 • Meredow M., Muhyýew B. Akustikanyň deňlemesi üçin bir gyra mesele barada
 • 75 ýaşy arka atan halypa alym

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy