Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


science_04_2008.pdf

MAZMUNY

 1. Çommadow O. Çuňňur taryhy kökli özgertmeler
 2. Hojaýew H. Häzirki zaman türkmen dilinde sözlemiň aýratynlanan agzalarynyň görnüşleri
 3. Basarow B. Okaýan şahsyýetiň many dörediji işini kemala getirmek meselesi
 4. Babaýew D. Gowaçanyň täze sortlaryny döretmekde görnüşara çakyşdyrmagyň ähmiýeti
 5. Nowruzowa B.K. Toprak mikromisetleriniň gowaçanyň, bugdaýyň we ýorunjanyň kök zolaklarynda kemala gelen assosiasiýalarynyň deňeşdirme analizi
 6. Nazarmämmedow Ö. Zeýkeş suwlaryny biogen maddalardan we agyr metallardan arassalamakda ýokary suw ösümlikleriniň ähmiýeti
 7. Annamuhammedow B.W., Durdyýew N.T., Esedullaýew R.E. Ulaldylan guýy modeli esasynda gatlak suwunyň tebigy gazy gysyp çykarmagynyň san çözgüdi
 8. Amandurdyýew D., Buşmakin A., Akmämmedow H., Sarkisowa W. Dünýädäki hem-de türkmen daş meteoritleriniň morfologiki we ýanan gabygynyň gurluşyny, himiki – mineralogiki berlenlerini deňeşdirmek
 9. Balgulyýew Ç. Mary welaýatynda sement senagatynyň mineral – çig mal binýady
 10. Nurgeldiýew O., Çüriýew M. Diskiň logiki gurluşy hem-de kompýuterdäki maglumatlary gizlemek
 11. Annaberdiýew E., Babaýew G. Burçlaryň bissektrisasynyň proýeksiýalarynyň özgertmelerde üýtgeýişleri
 12. Orazow G. Lazer şöhleleriniň 6 2 0.4 0,6 O Nb Ba Sr kristallarynda siňdirilmesi
 13. Çaryýew A., Şemsetdinow G., Geldiýewa Z. P-mediana
 14. Internet ulgamlaryndan alnan gyzykly maglumatlar

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy