Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


science_03_2008.pdf

MAZMUNY

 1. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ylym we tehnika baradaky ýokary geňeşiň göçme mejlisinde sözlän sözi
 2. Ýo.Muhammedow. Galkynyşlar eýýamy we kanunlary kämilleşdirmek
 3. A.Nazarow. Magtymguly ilkinji türkmen metbugatynda
 4. J.Gurbanowa. Nury Halmämmedowyň wokal sazlary
 5. A.Esenmedowa. “Ýel” we onuň görnüşlerini aňladýaň sözler
 6. M.Ýu.Gulmyradow, G.Eýeberdiýew. Býujetiň manysy we onuň sosial orny
 7. G.Nowruzow. Sort döretmegiň käbir usullary barada beýannama we alnan netijeler
 8. T.I.Pençukowskaýa. Jandarlaryň zaýalamak täsiri we ekologo-tehniki hadysa
 9. R.Işangulyýew. Tehnikanyň taýýarlyk derejesini we ulanylyşynyň netijeliligini ýokarlandyrmak
 10. O.Muhammetkuliýewa. Ulanylyş döwründe turbalaryň suw geçirijiliginiň peselmeginiň sebäpleri
 11. Ö.A.Ödekow, G.Orazow, A.Baýramow, T.Berdiýewa. Günbatar Türkmenistanyň mysalynda ýer gabygynyň dinamikasynyň geofiziki meýdanlaryndaky we parametrlerindäki şekilleriniň barlaglary
 12. R.Prenow. Giperbolik tapawut deňlemeler ulgamynyň çözüwiniň durnuklylygy hakynda Internet ulgamyndan alnan maglumatlaryň kommentariýasy

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy