Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


science_02_2008.pdf

MAZMUNY

 1. Halow N., Orazmämmedow Ýa. Maldarçylyk pudagynda hasaplaşyk işlerini kämilleşdirmek
 2. Başimow G.O., Gurbanowa O.G., Berdihanowa A.B. Wagotomiýanyň aşgazanyň diwarynyň mikrosirkulýator ulgamyna edýän täsiri
 3. Atahanow K., Meredow M., Myradowa N., Iwanowa N. Gowaçanyň täze sortlarynyň kesellere durnuklylygy
 4. Öwezowa G. Türkmenistanda gök ekinlere zyýan berýän şirejeleriň howply görnüşleri barada
 5. Balakaýew B.K. Altyn asyryň türkmen kölüniň Baş şor suw akabalarynda suwuň ýitgileri
 6. Arnageldiýew A., Öwezow M., Arnageldiýew A.G. Garagumda awtomobil ýollaryny çäge basmakdan goramak
 7. Rustamow I.G., Ymamgulyýew B.R., Kepbanow P.A. Günorta-Günbatar Köpetdagda ýabany ösýän miweli agaçlaryň we agaçjymak ösümlikleriň populýasiýalarynyň biodürlüligi we olaryň goralyşy
 8. Nuryýew Ý.M., Diwanowa T.G., Muhammetgulyýewa M.N. Beýik galkynyş eýýamynda kanunçylygyň dili we hukuk adalgalary
 9. Öwezow Ý. Köpmanyly şekilleri tapawutlandyrmagyň käbir ýollary
 10. Ataýew K. Magtymguly şygyrlarynda Ýusup kyssasynyň beýany
 11. Meredow M. Gaýtalanýan jemleri bir jeme getirmek formulasy we onuň ulanylyşy
 12. S.Aşyrow. Gijigýän argumentli integral deňlemäniň çözüwiniň käbir häsiýeti barada Internet ulgamlaryndan alnan maglumatlara kommentariýa

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy