Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Baş sahypaYlymlar akademiýasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ýaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


science_03_2007.pdf, 984 089 byte

MAZMUNY

 1. TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY
 2. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň işi hakynda
 3. TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY. Türkmenistanda ylym ulgamyny kämilleşdirmek hakynda
 4. TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY GURBANGULY MÄLIKGULYÝEWIÇ BERDIMUHAMEDOWA
 5. Mämmetjumaýew A. Magtymguly Pyragy bilen edebi gatnaşykda bolan şahyrlar
 6. Nuryýewa O. Nesiminiň şygyrlarynyň dilinde sözleriň many aýratynlyklary
 7. Amanowa O. Nusaý resminamalaryndaky adam we ýer-ýurt atlary hakynda
 8. Karryýew J. “Iki orunly mekdep” – umumy orta bilim berýän mekdebiň täze binasy
 9. Odekow O.A. Aynlar, siular we turkmenler. Etnolingwistiki baglanyşyklar
 10. Nazarow Ç.M. Eneleriň we çagalaryň saglygyny goramakda täze çemeleşmeler
 11. Mämmedow B.G., Arnageldiýew A. Çöl örülerini gowulandyrmakda zeý suwlaryny ulanmak
 12. Isgenderow H., Nobatow J., Razzakow B., Baltaýew S. Gündogar Türkmenistanyň mineral suwlarynyň himiki düzümi
 13. Kurambaýew M. Dünýäniň ilatynyň geografiýasynyň käbir meseleleri
 14. Aşyrow O.A., Durdyýewa B.N. Gaz düzgüninde işleýän gaz känlerini işläp düzmekligiň käbir görkezijileriniň hasaplanyşy
 15. Ökdirow A., Hajyýew M., Penjiýew A.M. Pagta we bugdaý tohumlarynyň hasyllylygyna elektromagnit energiýa şöhleleriniň täsirini derňemek
 16. Akademik W.W.Bartoldyň “Orta Aziýanyň taryhyndan aýratyn derwaýys meseleler boýunça işler” atly eserler ýygyndysynyň “Yslam ensiklopediýasyndan” makalalar” bölümi (II tom, 2-nji bölüm. Taryhy şahslar hakynda (dowamy)
 17. Ýagşy adamy ýatlap
 18. Internet ulgamlaryndan alnan gyzykly maglumatlar

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy