Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2007

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Miras, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹1-2/2022

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #4, 2021

Miras, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #3, 2021

Miras, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹3-4/2021

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #2, 2021

Miras, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #1, 2021

Miras, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #4, 2020

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹1-2/2021

Miras, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #3, 2020

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹3-4/2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Miras, #4, 2020

Miras, #3, 2020

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #2, 2020

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #1, 2020

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹1-2/2020

Miras, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Miras, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Miras, #4, 2019

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #4, 2019

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #2, 2019

Miras, #3, 2019

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹3-4/2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Miras, #2, 2019

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹1-2/2019

Miras, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Miras, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Miras, #3, 2018

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, №3-4/2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Miras, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Miras, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2018

Miras, #4, 2017

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2017

Miras, #3, 2017

Miras, #2, 2017

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2017

Miras, #1, 2017

Miras, #4, 2016

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2016

Miras, #3, 2016

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2016

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2015

Miras, #2, 2016

Miras, #1, 2016

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2015

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2014

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2013

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2013

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2012

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2012

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2011

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 4/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 4/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 4/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2006

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


Adobe Acrobat file (nauka_02_2007.pdf, 2Mb)

MAZMUNY

  1. Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Prezidenti, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly BERDIMUHAMMEDOWA “Ylmyň gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmak oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl almagyň girewidir” atly ylmy maslahata gatnaşyjylaryň MINNETDARLYK HATY
  2. Berdimuhammedow G. Adamlaryň baş saglygy türkmeniň Altyn asyrynyň binýadydyr
  3. Durdyýewa A., Çaryýewa G., Ataýewa G., Gurbanow H. Bedeniň molekulýar dartgynlygyny öwrenmekligiň amaly lukmançylykda ähmiýeti
  4. Halk maslahatynyň çözgütleri we kanunlary durmuşa ornaşýar
  5. Halow N. Daýhan birleşikleriniň işini kämilleşdirmek barada
  6. Esen A. Türkmenistanyň suw hojalygynyň ösüş sepgitleri we ileri tutulýan ugurlary
  7. Mämmedow G. Gowaçanyň hasyllygynyň seçgä we tohumçylyga baglylygy
  8. Söýünow O., Taýlakow N. Pestisidleri we nitrat dökünlerini ulanmaklygy kadalaşdyrmaklygyň ugurlary
  9. Täşliýew M.Ş., Ragimowa D.S., Sibirýow Wl.S., Çaryýewa A.O. Köpetdag etek epiniň we bokurdak monoklinalynyň gündogarynda ýura çökündileriniň litologiki aýratynlyklary we galyňlyklary
  10. Bekmämmedow H.G., Kadyrow Ş.U. Haýalladylan kokslaşma desgada zähmeti goramak çärelerine goşant

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy