Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Baş sahypaYlymlar akademiýasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ýaz  Atgarma
RSS 
  

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


Adobe Acrobat file(.pdf, 1,4Mb)

MAZMUNY

  • Beýik Serdarymyzyň ylmy nazaryýeti dowamat dowam eder
  • Basarow B. Ynsan gatnaşyklaryny kadalaşdyrmaga gönükdirilen psihologik teklipnamalaryň ahlak gymmatlygy dogrusynda
  • Esenow P., Saparmyradow J. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda daşky gurşawy ylmy taýdan öwrenmekligiň netijeleri
  • Balakaýew B.G., Öwezmyradow G.B., Gulmanow G.B. Altyn asyryň Türkmen kölüniň baş şor suw akabalarynda hananyň ýuwluş hadysalary
  • Judakowa G. Gilbert giňişliginde giperbola-elliptik deňlemeleri üçin ikinji tertipli tapawut shemasy
  • Gurbanow N., Joraýew Ş. Ýönekeý sanyň barlygynyň iň kiçi aralygy
  • “Türkmenistanda ylym we tehnika” – ylmy-nazaryýet žurnalynda baky Bitaraplygyň 11 ýyllygy mynasybetli yglan edilen ylmy makalalaryň bäsleşiginiň jemleri
  • Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ylym we tehnika baradaky Ýokary geňeşiň "Türkmenistanda ylym we tehnika" – ylmy-nazaryýet žurnalynda çapdan çykjak makalalardan edilýän talaplar
  • “Türkmenistanda ylym we tehnika” žurnalynda 2006-njy ýylda çap edilen makalalaryň sanawy

  • e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy