Mazmuny

Miras, #4, 2020

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» žurnaly, #4, 2020 (.pdf)

Mazmuny

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz türkmen döwletiniň hemişelik Bitaraplygy hakynda.

S. Dinç (Türkiýe)
Alp Arslan — ynsanperwerligiň taryhy nusgasy.

N. Suwhanow (Türkmenistan)
Türkmen Bitaraplygy — ýaşaýşyň ynsanperwerlik ölçegi.

O. Ekäýew (Türkmenistan)
Türkmenleriň Horezmşalar-Anuşteginliler imperiýasy we sultan Jelaleddin.

A. Nurlyýewa (Türkmenistan)
Türkmenistan-ÝUNESKO: halkara medeni hyzmatdaşlygyň ösüşi.

R. Godarow (Türkmenistan)
Türkmenedebiýatynda Bitaraplygyň kökleri.

G. Muhammedow (Türkmenistan)
Hindistanyň Deken ýarymadasyndaky türkmen hökümdarlary.

M. Sahydowa (Türkmenistan)
Ynsanperwer gatnaşyklary jebisleşdirmegiň täzeçe nusgasy.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy