Mazmuny

Miras, #1, 2020

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» žurnaly, #1, 2020 (.pdf)

Mazmuny

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine, ähli gelin-gyzlaryna

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna

M. Tuwakow (Türkmenistan)
Bedewleriň geçmişdäki gorag esbaplary

Ý. Nurgeldiýew, O. Adykowa (Türkmenistan)
Orta asyr Merwiň obalary

G. Hangeldiýewa (Türkmenistan)
Haly — ajaýyp sungat ýadygärligi

G. Gummanowa (Türkmenistan)
Türkmen milli toý däpleriniň taryhy kökleri

A. Burynow (Türkmenistan)
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy — parahatçylygyň we ynsanperwerligiň esasydyr

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn (ýanwar-mart)

«Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň 2019-njyýyldaky sanlarynyň mazmuny


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy