Mazmuny

Miras, #4, 2019

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» žurnaly, #4, 2019 (.pdf)

Mazmuny

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyňhalkyna.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy.

J. Gurbangeldiýew (Türkmenistan).
Alabaý — gadymyýetiň jümmüşinden aşyp gelen janly ýadygärlik.

S. Atdaýew (Türkmenistan).
Ýyldyzlar türkmenleriň däp-dessurlarynda.

G. Tagandurdyýewa (Türkmenistan).
Hekim senaýy we türkmen edebiýaty.

H.Mätiýew (Türkmenistan).
Şahsyýetiň ruhy-ahlakmedeniýetini ösdürmegiň ugurlary

G. Amangulyýewa (Türkmenistan).
Hoja ahmet ýasawynyň «Hikmetler» diwany

A.Ýazberdiýew (Türkmenistan).
Oguzlaryň-türkmenleriň sargyt bilen ýazdyran kitaplary.

Garaşsyz, Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medenidurmuşynyň wakalaryna syn (oktýabr-dekabr).


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy