Mazmuny

Miras, #1, 2019

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» žurnaly, #1, 2019 (.pdf)

Mazmuny

Garaşsyz, Hemişelik BitarapTürkmenistanyň enelerine, ähligelin-gyzlaryna!

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna!

A. Babaýew (Türkmenistan)
Abywertde üsti açylan orta asyr ýaşaýyş jaýy

E. Çaryýewa (Türkmenistan)
Lutfynyň "Gül we Nowruz«poemasynyň nusgalary barada

A. Berdiýew, G. Ýagşymyradow (Türkmenistan)
Şähryslamyň metal önümleri

J. Juraýew (Özbegistan Respublikasy)
Babyryň «muamma» edebi görnüşinde döreden şygyrlary

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medenidurmuşynyň wakalaryna syn (ýanwar-mart)

«Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň 2018-nji ýyldaky sanlarynyň mazmuny


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy