Mazmuny

Miras, #4, 2018

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» žurnaly, #4, 2018 (.pdf)

Mazmuny

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna.

Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy.

S. Atdaýew (Türkmenistan).
Türkmenlerde «gut» düşünjesi we umumytürki däplerinde onuň meň zeşlikleri.

O. Ekäýew, G. Setdarowa (Türkmenistan).
Orta asyr Dehistanynda pul dolanyşygy.

W. Ždanow (Russiýa).
Gadymy ata-babalarymyz bize nämeleri öwredýär. Türkmenistanda we Günorta Uralda ösüşleriň binýadynda hasaba alnan gadymy medeni ýadygärlikleri dikeltmegiň mümkinçilikleri hakynda.

N. Mamedow-Tagisoý (Ązerbaýjan).
Azerbaýjan we türkmen toý däp-dessurlarynyň deň eşdirilip-degşirilip öwrenilişi.

Garaşsyz Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn (oktýabr-dekabr).

«Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň 2018-nji ýyldaky sanlarynyň mazmuny.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy