Mazmuny

Miras, #4, 2017

Baş sahypaYlymlar akademiřasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat řaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» ×urnaly, #4, 2017 (.pdf)

Mazmuny

Garaşsyz,hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Halkyna.

Garaşsyz,hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Halkyna.

A. Ýazberdiýew (Türkmenistan) — Nusaý galasynyň ýazuw ýadygärlikleriniň öwreniliş taryhyndan.

A. Ataýewa (Türkmenistan) — Metal jaňlardaky ceper nagyşlar.

W. Anarbekowa (Gyrgyzystan), G. Amangulyýewa (Türkmenistan) — Türki halklaryň maşgala däplerindäki meňzeşlikler (gyrgyz-türkmen hüwdüleriniň mysallarynda).

A. Baltaýew (Türkmenistan) — Paryzdepe: merkezi köpetdagyň etegindäki käriz suw desgalary (etnografiýa barlaglary).

Garaşsyz Türkmenistanyň jemgyýetçilik ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn (оktýabr-dekabr).


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy