Mazmuny

Miras, #3, 2017

Baş sahypaYlymlar akademiřasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat řaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» ×urnaly, #3, 2017 (.pdf)

Mazmuny

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine.

A. Ýazgulyýew (Türkmenistan) — Safady — taryhçy we edebiýatçy türkmen alymy.

Ý. Orazgylyjow (Türkmenistan) — Gündogarda «Galkynyş»: jemgyýetde ylma teşnelik, ýetilen sepgitler, taryhy ähmiýeti.

S. Imihelowa, Ý. Monguş (Russiýa Federasiýasy) — Milli saz gurallarynyň (türkmen dutary, tuwa igili, burýat, mongol morinhury) çeper edebiýatda şöhlelendirilişi.

F. Türkmen (Türkiýe Respublikasy) — Türkmen we anadoly halylaryndaky meňzeş nagyşlar.

Aziada-2017:Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň syýasatynyň ynsanperwer ýörelgeleriniň dabaralanmasy.

Garaşsyz Türkmenistanyň jemgyýetçilik,ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn (iýul-sentýabr).


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy