Mazmuny

Miras, #4, 2016

Baş sahypaYlymlar akademiřasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat řaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» ×urnaly, #4, 2016 (.pdf)

Mazmuny

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna.

A Berdiýew, G. Ýagşymyradow (Türkmenistan).
Paryzdepedäki arheologiki barlaglar.

D. Kaýa (Türkiýe Respublikasy).
"Göroglynyň Eýrana eden sapary«şahasy.

G. Muhammedow (Türkmenistan).
Orta asyr türkmenleri we Hindistan.

A. Karryýewa (Türkmenistan).
Türkmen «Göroglusynyň» gazak we täjik nusgalary bilen arabaglanyşygy.

A. Baýsal (Türkiýe Respublikasy).
Altyn çaýylan golýazma.

Garaşsyz Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn (oktýabr-dekabr).


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy