Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2015

Baş sahypaYlymlar akademiřasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat řaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwÇölleri özleşdirmegiň meseleleri, ╣3-4/2022

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ╣1-2/2022

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ╣3-4/2021

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ╣1-2/2021

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ╣3-4/2020

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ╣1-2/2020

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ╣3-4/2019

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ╣1-2/2019

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, №3-4/2018

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2018

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2017

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2017

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2016

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2016

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2015

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2014

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2013

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2013

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2012

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2012

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2011

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 4/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 4/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 4/2006

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2006

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2006


Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2015

MAZMUNY

Arnageldiýew A. Çägeli çölleriň ulgam releýfniň döremegi we kemala gelmegi

Mämmedow B.G., Orlowskaýa L.G., Bekiýewa G.S. Türkmenistandaky gurakçylyk

Şermatow Ýe, Paluanow D.T., Ýakubowa H.M. Amyderýanyň akymynyň göwrüminiň dinamiki modeli

Baýramowa I.A. Türkmenistanyň ýerasty suwlaryň toparlara bölunişiniň aýratynlyklary

Manaýenkow A.S. Gurak ýerleriň tokaý ösdüriş mümkinçiligi

Atdaýew S., Akmämmedow B. Biologik gorag meýdançasynyň topragynyň duzlulyk düzümi we hili

Mamedow E.Ýu., Durikow M.H. Merkezi Garagumuň öri meýdanlarynyň zaýalanmak hadysalaryna baha bermek we gözegçilik etmek

Akmyradow A. Bathyzyň efemeroidleriniň kökleriniň morfologo-anatomiki aýratynlyklary

Rahmanowa O.Ýa. Ýura döwründe Türkmenistanyň paleoforasy

Şapowalow T.W. «Altyn asyr» Türkmen kölüniň zolaklarynda gemrijileri ýok etmek (deratizasiýa) çäreleriniň aýratynlyklary

Pençukowskaýa T.I. Biologikizyýan ýetiriş ýagdaýynda gemrijileriň özlerini alyp barşynda ata-enelik häsiýetleri

Atajanow Ýа.B. Demirgazyk Türkmenistanyň laçynşekillileri barada täze maglumatlar

GYSGA HABARLAR

Ataýewa G.Ç. Garabil belentliginiň demirgazyk eňňediniň ýerasty suwlarynyň duzlulygy himiki düzümi

Meňliýew ş. Köýtendagda Arnabyň täze tapylan ýeri

Butnik A.A., Dusçanowa G.M. Glimakortera Botsch. Urugynyň birýyllyk otjumak ösümlikleriniň ontogenezi — bütin ömründaki hususy ösüşi

Ibragimow A.S. Çägeli çölde ýorunjanyň kök ulgamyna dökünleriň täsiri

Şammakow S., Bagşyýewa M. «Bereketli Garagum» döwlet tebigy goraghanasynyň süýrenijileri

Gabrilýans G.Ýe. Garagum — garaköl tohumynyň watany

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK

Babaýew A.G., Çaryýew A.Ç. Türkmenistanyň oazis ýakasy çägelerini oba hojalyk taýdan özleşdirmegiň tejribesi

Nowruzhanow А. Zeýakaba-zeýkeş suwlaryny agyz suwuny almak üçin duzsuzlandyrmagyň tehnologiýasy

Daňatarow A., Aşyrow S., Muhammetmyradow K., Hudaýberdiýew P., şammedow M. Çöl şertlerinde topragy goramak üçin täze konstruktiw tehnologiki çözgütler

YLMYŇ ÝITGILERI

Amannyýazow Gurban Nepesowiç (1932 — 2015 ýý.)

Hudaýýarow Meret (1942 — 2015 ýý.)

«Çölleri özleşdirmegiň meseleleri» ×urnalynda 2015-nji ýylda çap edilen makalalaryň görkezgiji


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy