Ylmy edaralar

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty

Salgysy:

Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýoly, 588-nji jaýy.

Tel: (993 12) 38-94-38

Faks: (993 12) 75-19-13

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynda hukuk öwreniş, ýangyna garşy tehnika we howpsuzlyk hem-de içerki goşunlaryň taktiki serkerdesi hünärleri boýunça bilim berilýär.

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynda hukuk, ýörite edaralar, ýangyn-tehniki we içerki goşunlar fakultetleri hem-de Ylym we aspirantura bölümi hereket edýär. Hereket edýän fakultetlerde şu aşakdaky kafedralar bar:

 • «Jenaýat hukuk dersleri kafedrasy»;
 • «Kriminalistika kafedrasy»;
 • «Dessin-gözleg işleri kafedrasy»;
 • «Administratiw hukugy kafedrasy»;
 • «Kompýuter tilsimaty kafedrasy»;
 • «Raýat hukuk dersleri kafedrasy»;
 • «Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy»;
 • «Döwletiň hukuk dersleri kafedrasy»;
 • «Dünýä dilleri kafedrasy»;
 • «Bedenterbiýe kafedrasy»;
 • «Jeza çärelerini ýerine ýetiriş kafedrasy»;
 • «Jenaýat ýerine ýetiriş hukugy kafedrasy»;
 • «Ýangyn tehniki kafedrasy»;
 • «Ýangynyň öňüni alyş kafedrasy»;
 • «Ýangyn taktika kafedrasy»;
 • «Harby okuw taýýarlygy kafedrasy»;
 • «Harby tehnikalar we awtotaýýarlygy kafedrasy»;
 • «Taktiki we terbiýeçilik taýýarlygy kafedrasy».

Bulardan başga-da Institutyň ýanynda hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrýan we ilkibaşdaky taýýarlyk okuwlaryny geçirýän Okuw merkezi hereket edýär.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy