Ylmy edaralar

Onkologiıa ylmy-kliniki merkezi

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Salgysy:

744020, Türkmenistan, Aşgabat ş, Görogly köç 53 jaı.
Tel.: 34-48-03; faks: 345019

Gurluşy:

Onkologiıa ylmy-kliniki merkezi iki bölümden ybarat: ylmy anyklaıyş bölümi we ylmy-kliniki bölümi.

Ylmy anyklaıyş bölümi dispanser poliklinika, endoskopiıa, rentgen ,laboratoriıa, patomorfologiıa , guramaçylyk usulyıet , howply täze döremeleriň önüni alyş bölümlerinden durıar.

Ylmy-kliniki bölümi reanimasiıa we operasiıa, döş kapasasy, gan keselleri, kelle we boıun çiş keselleri, umumy onkologiıa, şöhle bilen kesgitleıiş we bejeriş, aıal keselleri bölümlerinden durıar.

Esasy ylmy ugurlary

Türkmenistanda has köp duş gelıän howply täze döremeleriniň öňüni almaklyk, ir ıüze çykarmaklyk we bejeriş usullaryny gowylaşdyrmaklyk.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy