Ylmy edaralar

"Türkmennebit" DK-niň "Nebitgazylmytaslama" instituty

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
  

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Salgysy: 745100 Balkanabat şäheri, Magtymguly şaıoly, 40 jaıy. Tel. (993222)4-29-83, faks 4-58-82.

Düzüm

Institutyň 22 ylmy-barlag laboratoriıalarynda ylmy-barlag we 6 bölümlerinde taslamalaıyş işleri alynyp barylıar.

Institutda geçirilıän esasy ylmy barlag we taslama işleriň ugurlary:

  • Nebitgaz ıataklaryny özhşdirmek boıunça ylmy barlag işleri.
  • Nebitgaz ıataklaryň geologiıasy boıunça ylmy barlag işleri.
  • Ouıulary gazuw boıunça ylmy barlag işleri.
  • Nebitgaz obıektlerini taslamalaıyş işleri.

Ylmy taıdan esaslandyrylan teklipler (geologiıa gözleg-barlag, nebitgaz ıataklaryny özleşdirmek, guıulary gazuw işleri boıunça) önümçilige hödür/e- nindi we tejribede ulanyldy.

Alynan netijeler "Türkmennebit" DK-niň öňünde durıan meseleleri çözmäge ıardam berdi we berıär.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy