Ylmy edaralar

Gurbansoltan eje adyndaky Enäniň we çaganyň saglygyny goraıyş ylmy-kliniki merkezi

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
  

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Enäniň we çaganyň saglygyny goraıyş ylmy-kliniki merkezi gurluşy:

 • Pediatriıa:
  • Bäbekleriň fiziologiıa we patologiıa ylmy-kliniki bölümi
  • Allergologiıa we pulmonologiıa ylmy-kliniki bölümi
  • Bejeriş – anyklaıyş ylmy-kliniki bölümi
  • Nutrisiologiıa ylmy-kliniki bölümi
 • Çagalar hirurgiıasy:
  • Bir ıaşa çenli çagalaryň hirurgiıa patologiıa ylmy-kliniki bölümi
  • Torokal hirurgiıa ylmy-kliniki bölümi
  • Umumy hirurgiıa ylmy-kliniki bölümi
  • Çagalar urologiıa we ginekologiıa ylmy-kliniki bölümi
  • Trawmotologiıa we ortopediıa YKB trawmatologiıa nokady bilen
 • Laborator anyklaıyş:
  • Medisina genetika ylmy-kliniki bölümi
  • Nesil saglygy ylmy-kliniki bölümi
  • Göwrelileriň patologiıasy we intensiw terapiıa otagy bilen genetika ylmy-kliniki bölümi
  • Kliniki-bakteriologiki we biohimiki barlaglaryň ylmy-kliniki laboratoriıasy

Ylmy ugurlary

Gurbansoltan eje adyndaky EÇSG YKM-iń esasy ylmy ugurlary:

 • perinatologiıa
 • pediatriıa
 • çaga hirurgiıasy
 • nesil-saglygy
 • reproduktologiıa.

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy