Ylmy edaralar

Türkmen halk hojalyk instituty

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
  

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Salgysy: 744027, Türkmenistan, Aşgabat şäheri, köç. 1987(Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyıazow şaıoly), 112. Tel.: (993 12) 49-63-05, Faks: (993 12) 49-62-99

Döredilen ıyly: 1980ı.

Institutyň durmuşy

Institutda 3 fakultet we 11 kafedra hereket edıär:

 • Ykdysadyıet
  • Beıik Saparmyrat Türkmenbaşynyň Mukaddes Ruhnamasy
  • Umumy ykdysady nazarıet
  • Buhgalter hasaby, audit we hasabat
  • Maliıe, pul dolanyşygy we karz
 • Menejment
  • Ykdysadyıet we menejment
  • Dünıä ykdysadyıeti we halkara ykdysady gatnaşyklary
  • Maglumatlar ulgamlary we maglumat biznesi
  • Dünıä tejribesini öwreniş
 • Marketing
  • Marketing
  • Žähmetiň ykdysadyıeti we bazary
  • Ykdysadyıetde matematika

Esasy ylmy ugurlary:

Beıik Saparmyrat Türkmenbaşynyň Mukaddes Ruhnamasyny öwrenmek, bazar ykdysadyıetine geçiş döwründe Türkmenistanyň milli ykdysadyıetiniň ösüşini öwrenmek.

Ylmy işleriň netijeleri okuw işlerinde, talyplaryň ylmy gurnaklarynda we ylmy-amaly maslahatlarda ulanylıar. Işlenip taııarlanan teklipler önümçilige ornaşdyrylıar.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy