Ylmy edaralar

Türkmen döwlet medeniıet instituty

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
  

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Salgysy: Aşgabat şäheri, Magtymguly şaıolunyň № 4-nji jaıy. E-mail: turkmen@online.tm; prahat@yandex.ru

Bilim beriş edarasy. Döwlet eıeçilinde. Edaranyň dolandyryjy edarasy Türkmenistanyň Medeniıet we teleradio ıaılymlar ministrligi. Edaranyň esasy görnüşi medeniıet we sungat.

Gurluşy:

  Türkmen döwlet medeniıet institutynda türkmen milli medeniıetini öwrenmekde, dikeltmekde, baılaşdyrmakda we ony dünıä ıäımakda aşakdaky fakultetlerdir bölümler işleıär:
 • "Teatr sungaty" fakulteti
 • "Medeni miras" fakulteti
 • "Kitaphana we muzeı işi" fakulteti
 • Okuw teaty
 • Däp-dessur "Halk döredijilik" bölümi
 • "Muzeı öwreniş" otagy
 • Kompıuter otagy
 • Ylmy kitaphana
 • Okuw bölümi

TDMI-de alnyp barylıan esasy ylmy ugurlar:

 • Beıik Saparmyrat Türkmenbaşynyň kitap we metbugat syıasaty.
 • Mukaddes Ruhnama medeni mirasymyzy öwrenmegiň, dikeltmegiň we ony dünıä ıaımagyň baş ugrudyr.
 • Garaşsyzlyk zamanasynyň teatr, kino we tele-radio sungatlary

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy