Ylmy edaralar

Pagtaçylyk ylmy-barlag instituty

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
  

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Salgysy: 745205, Türkmenistan Ahal welaıaty, Akbugdaı etraby, Änew şäherçesi, akademik Jumaıew köçesiniň 1/3 jaıy. Tel: (800137) 3-64-65

Institutyň düzümi:

  Institutyň düzümindäki ylmy bölümler:
 • gowaçanyň seleksiıasy bölümi;
 • gowaçanyň tohumçylygy bölümi;
 • gowaçanyň sort synagy we agrotehnikasy bölümi.
  Pagtaçylyk ylmy-barlag institutyň tabynlygyndaky welaıatlarda ıerleşıän ylmy-tohumçylyk merkezleri:
 • Mary welaıatynyň İolöten şäherindäki ylmy-tohumçylyk merkezi;
 • Mary welaıatynyň İolöten etrabyndaky S.A.Nyıazow adyndaky ylmy- tohumçylyk merkezi;
 • Mary welaıatyň Baıramaly etrabyndaky Garagum ylmy-tohumçylyk merkezi;
 • Lebap welaıatyň Sakar etrabyndaky Lebap ylmy-tohumçylyk merkezi;
 • Dasoguz welaıatyň Akdepe etrabyndaky ylmy-tohumçylyk merkezi.

Institutyň esasy ylmy ugurlary:

 • Gowaçanyň genetikasyny öwrenip netijesini seleksiıa işinde ulanmak.
 • Gowaçanyň bol hasylly ir ıetişıän süıüminň hili we çykymy ıokary täze sortlaryny döretmek we önümçilige ornaşdyrmak;
 • Gowaçanyň tohumçylygynyň usulyny kämilleşdirmek we önümçilige ornaşdyrylan sortlaryň saılantgy tohumyny ylmy esasda öndürmekligi guramak;
 • Gowaçanyň täze sortlarynyň mineral döküne islegini öwrenmek.

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy