Ylmy edaralar

Türkmen Milli konserwatoriıasy

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
  

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Salgysy: Türkmenistan, köç. 1984 (Puşkin köç., jaı 22). Tel: 39-86-11

Türkmenistanyň Prezidentiniň 1993-ıylyň Baıdak aıynyň 7-den çykaran N1403 belgili karary esasynda Aşgabat Döwlet konserwatoriıasy Türkmen milli konserwatoriıasy diıip ady üıtgedilen (Buıruk N 95-L 1993-ıylyň Alp-Arslan aıynyň 6-dan).

Gurluşy:

Konserwatoriıa 4-fakultetden, 15-kafedradan, rektoratdan, hat-habar bölüminden, okuw bölüminden, ylmy-konsert bölüminden, işgärler we ıörite bölüminden, hojalyk bölüminden, hasaphanadan, saz mirasy öwreniş ylmy merkezden, akustiki laboratoriıadan, tehniki serişdelerini öwrenmek laboratoriıasyndan,milli saz gurallaryny dikeltmek we ulanmak laboratoriıadan, kitaphanadan, golıazmalar sektoryndan ybaratdyr.

Esasy ylmy ugurlary:

Konserwatoriıanyň ylmy ugurlary: milli saz däplerini saklamak we ösdürmek, dünıä saz medeniıetiniň tejribesini öwrenmek we ony konserwatoriıanyň biliminde we ıerine ıetirijilik işinde ornaşdyrmak.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy