Ýokary okuw mekdepleri

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwÝokary okuw mekdepleri
Pudaga degişli institutlar

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünıä dilleri instituty

Aşgabat şäheri, 2060-njy köçe, 47. Tel: 34-56-71, 34-54-66, faks: 34-39-88

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

744000, Aşgabat şäheri, Saparmyrat Türkmenbaşy şaıoly, 31. Telefony: 35-11-59; 35-62-68; 39-35-82. Faks: 35-11-59. Е-mail: science@online.tm

S.A.Nyıazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

744012, Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçesi, 143

Seıitnazar Seıdi adyndaky Tükmen döwlet mugallymçylyk instituty

746100 Türkmenistan, Türkmenabat ş. Şabende köç.7. Tel.: (993422) 62031, faks: (993422) 62031, e-mail: tgpi@online.tm

Türkmeistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2022) köç., 90
Telefon: +993 12 92-25-08,
e-mail: tdca@online.tm

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty

Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýoly, 588-nji jaýy.
Tel: (+99312) 38-94-38
Faks: (+99312) 75-19-13

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersiteti

Türkmen döwlet medeniıet instituty

Aşgabat şäheri, Magtymguly şaıolunyň № 4-nji jaıy.

Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk instituty

Aşgabat şäheri, Oguz-han 13

Türkmen halk hojalyk instituty

744027, Türkmenistan, Aşgabat şäheri, köç. 1987(Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyıazow şaıoly), 112. Tel.: (993 12) 49-63-05, Faks: (993 12) 49-62-99

Türkmen Milli konserwatoriıasy

Türkmenistan, köç. 1984 (Puşkin köç., jaı 22). Tel: 39-86-11

Türkmenistanyň Harby instituty

Aşgabat şäheri, Saparmyrat Türkmenbaşy şaıolunyň 31-nji jaıy

Türkmenistanyň milli sport we syıahatçylyk instituty

744001, Türkmenistan, Aşgabat ş., Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyıazow, 15 a.
Tel.: 362540, faks: 36 24 56

Türkmenistanyñ döwlet energetika instituty

745400, Mary şäheri, Baýramhan köçesiniň 62-nji jaýy,
Telelon 6-04-12, Faks 6-04-12

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy