Ylmy edaralar

Kardiologiỳa ylmy-kliniki merkezli hassahanany

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw


Döredilen ýyly: 1998 ýyl (2002 ýylda häzirki ady dakyldy)

Salgysy: 744006, Тürkmenistan, ş.Aşgabat, A.Nyýazow şaýoly, 192

Direktor Garajaýew Ýazmyrat Baýmyradowiç

Alym kätip: Annaýew Begenç Hummedowiç

Iş telefonlary: (+99312) 97-00-81; (+99312) 97-12-05

Fax: (+99312) 97-02-89

Elektron salgysy: kykmh@mail.ru

Gurluşy:

Kardiologiỳa ylmy-kliniki merkezli hassahananyň düzümi şu aşakdaky kliniki we ylmy-kliniki bölümlerden durýar:

 • Gaýragoýulmasyz we şoga garşy kömek otagly merkezleşdirilen kabul ediş bölümi;
 • Kardiohirurgiýa ylmy-kliniki bölümi;
 • Hirurgiki aritmologiýa bölümi;
 • Anesteziologiýa we reanimasiýa bölümi;
 • Angiohirurgiýa bölümi;
 • Operasiýa bölümi (3 operasion zaly);
 • Toksikologiýa we gemodializ bölümi;
 • Maslahat beriş we anyklaýyş bölümi;
 • Gan banky;
 • Funksional anyklaýyş ylmy-kliniki bölümi;
 • Rentgen-endowaskulýar hirurgiýa bölümi;
 • Kardiologiýa ylmy-kliniki bölümi;
 • Miokardyň infarkty ylmy-kliniki bölümi;
 • Çaga rewmatologiýasy bölümi;
 • Rewmatologiýa bölümi;
 • Iç keselleri bölümi;
 • Endokrinologiýa bölümi;
 • Şöhle bilen anyklaýyş bölümi;
 • Kliniki-anyklaýyş barlaghana;
 • Fizioterapiýa we saglygy dikeldiş ylmy-kliniki bölümi;
 • Endoskopiýa bölümi;
 • Ylmy-guramaçylyk we usulyýet bölümi.

Ylmy işleriň esasy ugurlary we alynan netijeler:

 1. Türkmenistanyň gurak we yssy şertlerinde ýürek-damar keselleriniň, aýratynam arterial gan basyşynyň ýokarlanmagynyň, ýüregiň işemiýa keseliniň we kardiomiopatiýalaryň sepgit aýratynlyklary öwrenildi we öňüni alyş, bejeriş usullary işlenip düzüldi.
 2. Ýüregin işemiýa keseliniň dürli kliniki geçişlerinde gabat gelýän ýürek ritminiň bozulmalarynyň çylşyrymly görnüşlerini bejermegiň toplumlaýyň çäreleri işlenip düzüldi.
 3. Ýürek ritminiň dürli bozulmalarynyň hirugiki bejeriş usullary işlenip düzüldi we ornaşdyryldy.
 4. Direktor                     Ýa.B. Garajaýew


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy