Ylmy edaralar

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünıä dilleri instituty

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Salgysy: Aşgabat şäheri, 2060-njy köçe, 47. Tel: 34-56-71, 34-54-66, faks: 34-39-88

Institutyň durmuşy:

  Fakultetler:
 • Roman-german dilleri we edebiıaty
 • Gündogar dilleri we edebiıaty
 • Rus dili we edebiıaty
  Hünärler:
 • Iňlis dili
 • Nemes dili
 • Fransuz dili
 • Rus dili
 • Arap dili
 • Pars dili
 • Türk dili
 • Hytaı dili
  Kafedralar:
 • Beıik Saparmyrat Türkmenbaşynyň Mukaddes Ruhnamasy
 • Dünıä tejribesini öwreniş
 • Dil bilimi
 • Terjimäniň nazaryıeti we amalyıeti
 • Türkmen dili
 • Türkmen edebiıaty
 • Iňlis dili
 • Nemes we fransuz dilleri
 • Arap, pars we türk dilleri
 • Rus dili
 • Rus edebiıaty
 • Daşary ıurt edebiıaty

Ylmy ugurlary:

 • Terjimäniň nazaryıeti we amalyıeti
 • Türkmen we daşary ıurt dilleriniň degşirme derňewi
 • Türkmen we daşary ıurt dillerini okatmagyň usulyıeti
 • Mugallymçylyk ylymlary
 • Medeni miras we taryh
 • Türkmen dili we edebiıaty

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy