Ylma hyzmat edýän guramalar

«Ylym» çaphanasy

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Ylma hyzmat edýän guramalar
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwMerkezi ylmy kitaphanasy

Merkezi ylmy kitaphanasyna degişli doly maglumatlar berilżär.

«Ylym» neşirýaty

Salgysy: 744000, Aşgabat ş., Türkmenbaşy şaýoly, 18.
Tel: (99312) 94-04-96
E-mail: ylymnesiryat@rambler.ru

«Ylym» çaphanasy

«Ylym» çaphana öz Tertipnamasyna görä iş alyp barýan, hojalyk hasaplaşygyndaky, öz-özüni dolandyrýan döwlet edarasy bolup.

Çaphana 1948-nji ýylyň mart aýynda işe başlap, häzirki güne çenli öz işini dowam edip gelýär. Ol gymmatly kagyzlardan başga poligrafiýa önümleriniň ähli görnüşlerini çap etmek bilen meşgullanýar.

Monografiýalary, ylmy kitaplary, ylmy makalalaryň ýygyndylaryny, ylmy we ylmy amaly maslahatlaryň nutuklarynyň gysgaça beýanlaryny hem-de maksatnamalaryny, ylmy, ylmy-köpçülikleýin žurnallary we ş.m. işleri çap etmek bilen meşgullanýar.

Salgysy: 744000, Aşgabat ş.,Bitarap Türkmenistan şaýoly, 15;
Tel. (99312) 94-30-53.
Email:ylym-chaphana@mail.ru.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy