Bize hat řaz"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr"

Gahryman Arkadagymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwAdy:
e-mail:
Mowzuk:
Haty:
 
 

*Adyňyzy we salgyňyzy görkezmek islege bagly däl, habaryň özi möhümdir.

**Şeýle-de bolsa, size kömek edip biljekdigimizi isleseňiz, meýdanlary ýalňyşsyz doldurmak maslahat berilýär.

***Siziň beren maglumatlaryňyz, siziň razylygyňyz we razylygyňyz bolmazdan ulanylmaz we paýlanmaz.

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy