Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasy

TÜRKMENISTANYŇ YLYMLAR AKADEMIÝASY

Ylmy makalalar

YLMY ESASLY ÖNÜMÇILIK
03/08/2023

Habarlar

Türkmenistan Ylymlar akademiýasy halkara bäsleşigini gaýtadan yglan etdýär
15/06/2023

2022-12-21

Türkmenistan Ylymlar akademiýasy halkara bäsleşigini gaýtadan yglan etdýär


  LOT №1 - Kompýuterler, printerler, skanerler we programma üpjünçiligi.
  LOT №2 - Telekommunikasiýa enjamlary we goşundylary.
  LOT №3 - Laboratoriýa enjamlary.
  LOT №4 - Seýsmiki, geofiziki enjamlar we ätiýaçlyk şaýlary.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýüztutmalar "Bitarap Türkmenistan" gazetinde hem-de "Нейтральный Туркменистан" gazetinde bu tenderiň yglan edilen gününden başlap 40 (kyrk) iş gününiň dowamynda kabul edilýär, 40-njy iş güni ýerli wagt bilen 16:00-dan gijä galman kabul edilýär. Bäsleşige gatnaşmak we halkara bäsleşigiň şertleri barada goşmaça maglumatlary almak üçin aşakdaky salgylardan peýdalanyp bilersiňiz:


  Addres: 744000. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan Şaýoly, 15 ,. Türkmenistan Ylymlar akademiýasy, 
  Web saýty: science.gov.tm .
  Telefon belgileri: 94-30-70, 94-10-77

Ylmy žurnallar

15/04/2023
Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy #2
28/02/2023
Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy #1