Türkmenistan

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Maglumat
Türkmenistan
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
  

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwGeografiki İerleşişi, Relıefi We Klimaty

Türkmenistan Merkezi Aziıanyň günbatar böleginde demirgazyk giňişligiň 35,08-nji we 42,48-nji, gündogar uzynlygynyň 52,27-nji we 66,41-nji graduslarynyň aralygynda, Köpetdagyň demirgazygynda, günbatarynda Hazar deňzi, gündogarynda Amyderıa aralygynda ıerleşıär. Türkmenistanyň çägi günbatardan gündogara 1110 kilometre we demirgazykdan günorta 650 kilometre uzalyp gidıär we 491,2 müň inedördül kilometr meıdany tutıar...

Döwletiň Paıtagty

Aşgabat–Türkmenistanyň paıtagty, ol ıurduň iri administratiw syıasy we medeni merkezidir (1882-1918nji ıyllarda - Zakaspiı oblastynyň administratiw merkezi, 1918-1925-nji ıyllarda Türkmen oblastynyň merkezi, 1925-nji ıylyň fewralyndan başlap– Türkmenistan SSR–niň paıtagty, 1991-nji ıylyň 27-nji oktıabryndan Garaşsyz Türkmenistanyň paıtagty)
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2019, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy