Habarlar


"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr."

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

"Juma Al-Majid" medeni miras merkeziniň ýolbaşçysy Juma Al-Majid bilen duşuşyk bolup

2007-03-10

2007-nji ýylyň Nowruz aýynyň 8-inde Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistan Milli golýazmalar institutynyň mejlisler zalynda Birleşen Arap Emirlerikleriniň "Juma Al-Majid" medeni miras merkeziniň ýolbaşçysy Juma Al-Majid bilen duşuşyk bolup, oňa Türkmenistanda zähmet çekýän ylmy işgärler gatnaşdylar


Täze immunologiki çemeleşmäni işläp düzdüler

2004-01-20

Türkmen döwlet lukmançylyk inztitutynyň immunolog-alymlary holesistitleriň anyklamasyna we bu patologiıada derman otlaryň gaınatmasynyň ulanylmagynyň netijeliliginiň kesgitlemesine baş-bütin täze – immunologiki çemeleşmäni işläp düzdüler.


İokanç endokarditiň kriterilerini we ony anyklamak we bejermek

2004-01-20

Kardiologiıa ylmy-kliniki merkeziniň işgärleri ıokanç endokarditiň kriterilerini we ony anyklamak we bejermek üçin täze çemeleşmeleri işläp düzdüler. Munuň netijesinde bolsa 80-90% çenli näsaglar gutulyp çykıar.


Azalmagyny ıüze çykarmaga

2004-01-20

Onkologiıa ylmy-kliniki merkeziniň ylmy barlaglary Türkmenistanda soňky 10 ıylyň içinde öıken raky keselliligiň 7,6-dan 4,1 çneli, ölümliligiň bolsa 7,1-den 3,9 çenli azalmagyny ıüze çykarmaga mümkinçilik berdiler.


Lukmançylyk täzelikler

2004-01-15

Gurbansoltan eje adyndaky Enäniň we çaganyň saglygyny goramak ylmy-kliniki merkeziniň işgärleri ıüze çykarylan garyn-içege traktynyň ıokarky bölekleriniň bozulmalarynyň we çagalaryň giň ıaıran allergiki keslelleriniň kliniki-morfologiki we immunologiki aıratynlyklarynyň esasynda toplumlaıyn terapiıanyň tertibini işläp düzdüler we ornaşdyrdylar.

8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2020, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy