Ylma hyzmat edýän guramalar

Çaphanasy hakynda maglumat

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Ylma hyzmat edýän guramalar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwMerkezi ylmy kitaphanasy

Merkezi ylmy kitaphanasyna degişli doly maglumatlar berilıär.

"Ylym" neşirıaty hakynda maglumat

"Ylym" neşirıaty hakynda magumat berilıär.

Çaphana öz Tertipnamasyna görä iş alyp barıan, hojalyk hasaplaşygyndaky, öz-özüni dolandyrıan döwlet edarasy bolup.

Çaphana 1948-nji ıylyň mart aıynda işe başlap, häzirki güne çenli öz işini dowam edip gelıär. Ol gymmatly kagyzlardan başga poligrafiıa önümleriniň ähli görnüşlerini çap etmek bilen meşgullanıar.

Monografiýalary, ylmy kitaplary, ylmy makalalaryň ýygyndylaryny, ylmy we ylmy amaly maslahatlaryň nutuklarynyň gysgaça beýanlaryny hem-de maksatnamalaryny, ylmy, ylmy-köpçülikleýin žurnallary we ş.m. işleri çap etmek bilen meşgullanýar.

Salgysy: 744000, Aşgabat ş.,Bitarap Türkmenistan şaýoly, 15;
Tel. (99312) 94-30-53.
Email:ylym-chaphana@mail.ru.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2019, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy