Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ylym we tehnika baradaky ýokary geňeşiň ýokary okuwdan soňky
türkmen we halkara bilim ülňüleri boýunça Portaly

Портал Высшего Совета по науке и технике при Президенте Туркменистана по туркменским и международным поствузовским образовательным стандартам и практике

The Portal of Supreme Council on Science and Technology under the President of Turkmenistan on Turkmen and International Postgraduate Education Standards and Practices


Copyright © 2008 Supreme Council on Science and Technology